Bảng đơn giá thiết kế biệt thự – Vinh Gia Phát

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

Nhóm Công trình Diện tích(m2) Đơn giá Ghi Chú Thành phần thiết kế
01 Biệt Thự Hiện Đại
Biệt Thự Vườn
Biệt Thự Phố
Biệt Thự Mini
200-400m2 140.000m2 Không có nội thất 3D Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế Kiến Trúc
Thiết Kế Kết Cấu
Thiết Kế Điện,Nước
401-1000(m2) 120.000m2
02 Biệt Thự Hiện Đại
Biệt Thự Vườn
Biệt Thự Phố
Biệt Thự Mini
200-400(m2) 180.000m2 Có nội thất 3D Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế Kiến Trúc
Thiết Kế Kết Cấu
Thiết Kế Điện,Nước
Khái toán tổng mức đầu tư
401-1000(m2) 160.000m2

Ghi Chú : Đơn giá biệt thự tân cổ điển cộng thêm 10.000 đ/m2
              Đơn giá biệt thự cổ điển cộng thêm 20.000 đ/m2