Hồ sơ gói thiết kế không có 3D nội thất – Vinh Gia Phát

1. Thành phần hồ sơ gói thiết kế không có 3D nội thất:

1.1.  Phần kiến trúc:

     – Mặt bằng các tầng, mái công trình

     – Mặt đứng chính, mặt đứng bên công trình

     – Mặt cắt chi tiết ngang, dọc công trình

     – Triển khai chi tiết từng phòng vệ sinh

     – Triển khai chi tiết cầu thang, lan can, tay vịn, ban công, chi tiết phào chỉ, mặt đứng

     – Mặt bằng chi tiết lát gạch nền các tầng, sân thượng

     – Triển khai chi tiết cổng, tường rào, cửa đi, cửa sổ

     – Phối cảnh 3D công trình

1.2. Phần kết cấu:

     – Mặt bằng định vị, bố trí cọc( nếu có)

     – Mặt bằng móng, dầm móng, chi tiết móng

     – Chi tiết bể phốt, tấm đan bể phốt

     – Mặt bằng định lưới cột, chi tiết cột

     – Mặt bằng dầm các tầng, chi tiết dầm

     – Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng, mặt cắt sàn

     – Chi tiết thang, lanh tô

     – Thống kê cốt thép

1.3. Phần hệ thống điện:

     – Mặt bằng cấp điện các tầng

     – Mặt bằng bố trí điện trang trí, cầu thang, sân vườn( nếu có)

     – Hệ thống báo động, chống sét, báo cháy, camera (nếu có yêu cầu)

     – Sơ đồ nguyên lý cấp điện

     – Thống kê thiết bị điện

1.4. Phần hệ thống thông tin, internet:

     – Mặt bằng lắp đặt thiết bị các tầng

     – Sơ đồ nguyên lý hệ thống

     – Thống kê thiết bị

1.5. Phần hệ thống cấp thoát nước:

     – Mặt bằng cấp nước các tầng

     – Mặt bằng thoát nước các tầng

     – Chi tiết cấp thoát nước các phòng vệ sinh

     – Sơ đồ đứng cấp thoát nước

     – Sơ đồ đứng cấp thoát nước chi tiết vệ sinh điển hình

     – Chi tiết đấu nối thiết bị

     – Thống kê thiết bị nước

2. Thành phần hồ sơ gói thiết kế có 3D nội thất(trọn gói)cao cấp:

2.1.  Phần kiến trúc:

     – Mặt bằng các tầng, mái công trình

     – Mặt đứng chính, mặt đứng bên công trình

     – Mặt cắt chi tiết ngang, dọc công trình

     – Triển khai chi tiết từng phòng vệ sinh

     – Triển khai chi tiết cầu thang, lan can, tay vịn, ban công, chi tiết phào chỉ, mặt đứng

     – Mặt bằng chi tiết lát gạch nền các tầng, sân thượng

     – Triển khai chi tiết cổng, tường rào, cửa đi, cửa sổ

     – Phối cảnh 3D công trình

2.2. Phần kết cấu:

     – Mặt bằng định vị, bố trí cọc( nếu có)

     – Mặt bằng móng, dầm móng, chi tiết móng

     – Chi tiết bể phốt, tấm đan bể phốt

     – Mặt bằng định lưới cột, chi tiết cột

     – Mặt bằng dầm các tầng, chi tiết dầm

     – Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng, mặt cắt sàn

     – Chi tiết thang, lanh tô

     – Thống kê cốt thép

2.3. Phần hệ thống điện:

     – Mặt bằng cấp điện các tầng

     – Mặt bằng bố trí điện trang trí, cầu thang, sân vườn( nếu có)

     – Hệ thống báo động, chống sét, báo cháy, camera (nếu có yêu cầu)

     – Sơ đồ nguyên lý cấp điện

     – Thống kê thiết bị điện

2.4. Phần hệ thống thông tin, internet:

     – Mặt bằng lắp đặt thiết bị các tầng

     – Sơ đồ nguyên lý hệ thống

     – Thống kê thiết bị

2.5. Phần hệ thống cấp thoát nước:

     – Mặt bằng cấp nước các tầng

     – Mặt bằng thoát nước các tầng

     – Chi tiết cấp thoát nước các phòng vệ sinh

     – Sơ đồ đứng cấp thoát nước

     – Sơ đồ đứng cấp thoát nước chi tiết vệ sinh điển hình

     – Chi tiết đấu nối thiết bị

     – Thống kê thiết bị nước

2.6. Phần thiết kế nội thất cơ sở:

     – Hồ sơ thiết kế 3D nội thất các phòng: Khách, bếp, phòng ngủ, phòng thờ và các phòng vệ sinh

     – Mỗi không gian tối đa 3 view ảnh 3D

     – Hồ sơ không bao gồm hồ sơ bản vẽ chi tiết đồ nội thất, khách hàng muốn triển khai hồ sơ bản vẽ chi tiết đồ nội thất sẽ thêm 20% chi phí tổng hợp đồng.( Chi tiết xem phần thiết kế nội thất)

2.7. Phần dự toán

     – Bảng dự  toán chi phí nhân công xây dựng

     – Bảng dự toán chi phí vật tư xây dựng

     – Bảng dự toán chi phí vận chuyển ( nếu có)