Hướng dẫn cách chọn hướng nhà theo tuổi chuấn nhất hiện nay

“Lấy vợ xem tuổi đàn bà – làm nhà xem tuổi đàn ông” là lời các cụ dạy con cháu từ xưa đến nay đã ăn vào tiềm thức của bao người Việt. Cũng chính vì vậy, để có 1 ngôi nhà hợp lý thuận phong thủy nhất hãy cùng chúng tôi tham khảo những lưu ý khi mua nhà của 12 con giáp từ thời gian, không gian để tránh những vận hạn rắc rối không cần thiết về sau.
Tuổi Tý
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Sửu, Thân, Thìn; tránh năm Ngọ, Mùi.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Đông), tránh hướng chính Nam, hướng Tây Nam (lệch về Nam).
Tuổi Sửu
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tý, Tỵ, Dậu; tránh năm Mùi, Tuất.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Tây); tránh hướng Tây Nam (lệch về Nam), hướng Tây Bắc ( lệch về Tây).
Tuổi Dần
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Hợi, Ngọ, Tuất; tránh năm Thân, Tỵ.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Tây); tránh hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Nam).
Tuổi Mão
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tuất, Hợi, Mùi; tránh năm Dậu, Thìn.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Nam); tránh hướng chính Tây, hướng Đông Nam (lệch về Đông).
Tuổi Thìn
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Dậu, Thân, Tý; tránh năm Tuất, Mão.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Tây, hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Bắc; tránh hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng chính Đông.
Tuổi Tỵ
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Thân, Dậu, Sửu; tránh năm Hợi, Dần.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Tây, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), tránh hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Đông Bắc (lệch về Đông).
Tuổi Ngọ
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Mùi, Dần, Tuất; tránh năm Tý, Sửu.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Nam), Đông Bắc (lệch về Đông), Tây Bắc (lệch về Tây); tránh hướng chính Bắc, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc).
Tuổi Mùi
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Ngọ, Hợi, Mão; tránh năm Sửu, Tý.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Đông; tránh hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Bắc.
Tuổi Thân
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tỵ, Tý, Thìn; tránh năm Dần, Hợi.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Đông).
Tuổi Dậu
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Thìn, Tỵ, Sửu; tránh năm Mão, Tuất.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc); tránh hướng chính Đông, hướng Tây Bắc (lệch về Tây).
Tuổi Tuất
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Mão, Dần, Ngọ; tránh năm Thìn, Sửu.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Đông, hướng Đông Bắc (lệch về Đông), chính Nam; tránh hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc).
Tuổi Hợi
Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Dần, Mão, Mùi; tránh năm Tỵ, Thân.
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Đông), hướng chính Đông, hướng Tây Nam (lệch về Nam); tránh hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Tây Nam (lệch về Tây).
Trên đây là những chia sẻ nhỏ nhỏ về việc chọn hướng nhà và năm mua nhà cho 12 con giáp. Để có được những căn nhà với thiết kế đẹp mắt, phù hợp về phong thủy bạn có thể liên lạc với chúng tôi “Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế Kiến trúc Kinh Bắc” để có lựa chọn hoàn mỹ nhất.